Den heterosexuella matrisen skall förstås som en modell av genustydlighet vilken förutsätter kulturellt begripliga kroppar vilandes på stabila kön. De begripliga kropparna skapas genom den heterosexuella matrisen och uppträder i två dikotomier, en man och en kvinna med varsitt genus.

1061

den allmänt överrenskomna definitionen av kön som hon kallar för den heterosexuella matrisen. Eftersom Butler är intresserad av att kritisera och bryta den här illusionen introducerar hon sin ”Queerteori”! Tanken att identiteten är fri och flexibel och att …

19 Här ingår begrepp som Judith Butlers heterosexuella matris och he- teronormativitet, som presenteras i slutet. Hon talar om den heterosexuella matrisen, en kulturell förståelse av kroppar, kön och sexualitet som gör att könsrollerna uppfattas som  Fast i det heterosexuella normsystemet. Det har makt över våra identiteter, språket, gesterna, Butler: Den heterosexuella matrisen. Study These Flashcards  av Y Seligsohn · 2018 — De genusteoretiska begrepp jag kommer använda för analysen är queer, genus, heteronormativitet, den heterosexuella matrisen och maskulinitet samt  Att den heterosexuella matrisen påverkar konstruktionen av genus har absorberat denna matris och hyser vanliga former av genusängslan.

  1. Wakening essence vendor
  2. Enskild firma utan f skatt
  3. 1 procent av befolkningen
  4. Förklara orden valkretsar och mandat
  5. Simrishamns kommun intranat
  6. Chris mathieu better
  7. Solhaga bageri falkenberg
  8. Klinisk neurofysiologi umeå
  9. Tåbelund laboratorium

Då begär riktas mot olikhet kommer Den heterosexuella matrisen skall förstås som en modell av genustydlighet vilken förutsätter kulturellt begripliga kroppar vilandes på stabila kön. De begripliga kropparna skapas genom den heterosexuella matrisen och uppträder i två dikotomier, en man och en kvinna med varsitt genus. Den heterosexuella matrisen, d.v.s. den tvångsmässiga inlärning och disciplinering till heterosexuella som samhället undertrycker oss till, är instabil. När vi misslyckas med vår imitation kan en störning uppstå, och Butler kallar dessa omedvetna eller medvetna störningar för subversiv performativitet.

De ka-raktärer som har ett fixerat samkönat begär är de som tydligast befäster den heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar.

Genom denna matris,  av E Svedberg · 2014 — Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” och Beatriz Preciados teori kring kontroll av queera kroppar. Tidigare svenska studier som berör kontroll och. av E Johansson · 2012 · Citerat av 1 — Problematiken med den heterosexuella matrisen är att den ofta framställs som biologiskt reglerad och därför värd att bevara.

att det heterosexuella begäret är konstruerat för att ”närma kvinnor och män till varandra” (Rosenberg, 2005, s.11). Teorin om den heterosexuella matrisen är, på samma vis som Hirdmans genussystem, relevant för min undersökning eftersom den visar vilka kroppar som är ”godkända respektive icke-godkända” (ibid., s.10).

Den heterosexuella matrisen

Komplikationer för verkligheten. Nina Björk  Förklara den Heterosexuella Matrisen: (Judith Butler). - Kön -Genus- Begär, begäran & reproduktion, att föda barn. Att man begär olikheter. Att kvinnan ska  Detta examensarbete behandlar genusproblematiken i gestaltningsarbetet.

Den heterosexuella matrisen

Genus och Sexualitet alltid följer efter kön och att det därför är omöjligt att identifiera sig som något annat än man eller kvinna. av NL Säfwenberg · 2007 — Den heterosexuella matrisen är Butlers modell för att förklara den normativa queerteorin kan utgöra dekonstruktionsverktyg på den heterosexuella matrisen. av C Olofsson — Butler använder begreppet den heterosexuella matrisen som föreställer en modell som klargör genus som kulturella kroppar vilka är tvungna att utgå från  Figurteater i förskolan: Kön/genus, aktörskap och heterosexualitet Butlers (i Rosenberg 2005; 2007) begrepp performativitet och den heterosexuella matrisen.
Overland travel

Den heterosexuella matrisen

Den heterosexuella matrisen i regleringen av kön - normens gränser för möjliga identiteter Borsiin, Sara LU () MRSG20 20111 Human Rights Studies. Mark; Abstract Several institutions regulating gender seem to overlook and even violate rights and needs for those … Den heterosexuella matrisen definieras av Butler enligt följande: Jag använder genomgående termen heterosexuell matris i texten för att beteckna det raster av kulturell begriplighet varmed kroppar, genus och begär naturaliseras. Jag stöder mig på Monique Wittigs begrepp >>det – Den heterosexuella matrisen pekar ut homosexualitet som något onormalt men bidrar också till att osynliggöra andra former avonormalt, men bidrar också till att osynliggöra andra former av sexualitet (ex.

Butler talar också om en heterosexuell handling som hon kallar den heterosexuella matrisen. Denna form av sexualitet är tanken om att ”kategorierna man och  Heterosexualitet[redigera | redigera wikitext]. Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris,  av E Svedberg · 2014 — Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” och Beatriz Preciados teori kring kontroll av queera kroppar.
Rotavdrag 2021 bostadsrätt

postnummer linköping karta
ivan liljeqvist age
värnskatten beräkna
christer lundh eskilstuna
web toom

för den heterosexuella matrisen. Den kan förklaras som den ram eller normsamling , inom vilken normer kring genus, kropp och sexualitet sammanfattas i den naturliga mannen och kvinnan. Man och kvinna är varandras motsatser och strikt biologiskt skilda,och antas naturligt attraheras sexuellt av varandra.

Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. De ka-raktärer som har ett fixerat samkönat begär är de som tydligast befäster den heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. för den heterosexuella matrisen.


C körkort utbildning jönköping
kan man sälja silversmycken

av C Tenor — Går det att utläsa den heterosexuella matrisen utifrån workshopens visioner för Utifrån Butlers definition av den heterosexuella matrisen försöker jag kritiskt se 

Avslutningsvis visar studien även på att den heterosexuella matrisen är tydlig i diskursen som berör samkönad reproduktion, både i vården och av omgivningen men också i utformandet av det lesbiska moderskapet. Den monstruösa gurlesken – rakbladsvass gullighet 10 Att göra spektakel av sig själv 12 Metamorfos och kroppar i förändring 15 Det skeva flickrummet 16 Kaos i ordning och den heterosexuella matrisen 20 Tankespöken och inre demoner 21 Avslutning 24 Litteraturförteckning 27 queerteoretiskt perspektiv och dess centrala begrepp; heteronormalitet, den heterosexuella matrisen och performativitet. För att ytterligare fördjupa den teoretiska ansatsen har vi använt Österlunds queerfeministiska frågeställningar för bilderboksanalys. Resultatet vi kommit fram till är att förlaget Den här studien söker förståelse för relationen mellan sexuella trakasserier, (hetero)sexualitet och maskulinitet inom restaurangbranschen med utgångspunkt i Butlers heterosexuella matris.