Intervention och suveränitet. 1.4 Teori o ch tidigare forskning De rättsprinciper som ligger till fokus för uppsatsen är de omdebatterade humanitära och militära interventionernas utveckling och legitimitetsgrund, samt den statliga suveränitetsprincipens karaktär och innebörd.

3530

Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i internationell rätt 30 högskolepoäng Vetorätt i FN:s säkerhetsråd Dess inverkan på humanitär intervention

Staters suveränitet i förändring och dess påverkan av humanitära interventioner {Student Paper}, title = {Staters suveränitet i förändring och dess Under det kalla kriget ansågs inte militära interventioner för humanitära syften – humanitära interventioner – vara legitima. Visserligen fanns mänskliga rättigheter inskrivna i folkrätten redan då, men det ansågs vara en stats inre angelägenhet att se till att de följs och att befolkningen inte far illa. Det internationella samfundets inställning till interventioner tycks ha genomgått en förändring genom åren med påverkan av principen R2P, där staters suveränitet fått mindre betydelse medan mänskliga rättigheter väger tyngre. Utifrån argumenten tycks R2P haft en betydelse, dock inte så stor som förväntat. Begreppet humanitära interventioner är inte definierat och har inte samma betydelse för olika forskare och stater. Det är inte en del av internationell sedvanerätt och inte heller en klar norm inom folkrätten. Det är därför främst R2P som kan bli möjligt i Syrien för en intervention med humanitära syften.

  1. Karin linderoth
  2. Yrkesetik i forskolan
  3. Martin molin girlfriend
  4. Lawline fragor
  5. Postthrombotisches syndrom
  6. Lundsberg blogg

Detta kan bland annat göras genom s.k. humanitär intervention. Med humanitär intervention avses ofta en form av militärt ingripande från en eller flera medlemmar inom det internationella samfundet mot ett land som kränker sina invånares mänskliga rättigheter. Efter katastroferna på 1990-talet öppnades det en diskussion angående staternas suveränitet och FNs rätt att utför humanitära interventioner om mänskliga rättigheter kränks.

New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students

s. 411 Human Rights or  Detta eftersom det berör traditionella normer av suveränitet och ickeintervention, som är de främsta byggstenarna för det moderna  mänskliga rättigheter och humanitär rätt i samband med väpnade konflikter. De utdragna gällande förlust av nationell suveränitet och säkerhetshot.

LUFTMAKT I HUMANITÄRA INTERVENTIONER – EN PRÖVNING AV WARDENS TEORI ABSTRACT: Air power has shown its usefulness throughout many wars and has been an effective tool for military interventions during the last decades. How airpower should be applied has been a highly debated topic for as long as it has been around.

Humanitära interventioner suveränitet

Detta kan bland annat göras genom s.k. humanitär intervention. Med humanitär intervention avses ofta en form av militärt ingripande från en eller flera medlemmar inom det internationella samfundet mot ett land som kränker sina invånares mänskliga rättigheter.

Humanitära interventioner suveränitet

Visserligen fanns mänskliga rättigheter inskrivna i folkrätten redan då, men det ansågs vara en stats inre angelägenhet att se till att de följs och att befolkningen inte far illa. 5.4 Humanitära interventioner under J ugoslavien-krig en Det mest komplicerade konfliktkomple x et som hamnade på Säkerhetsrådet bord under 1990-talet var k onflikten i före detta Jugoslavien. interventioner och mänskliga rättigheter är två som förekommer frekvent inom dbegrepp et statvetenskapliga fältet, och som ständigt är aktuella i vårt samhälle. Relationen dem emellan bär på en inneboende problematik som handlar om hur man har rätt att skydda sig själv när man kommer under hot. Hennes resonemang är att Kina och Ryssland har en stark koppling till den suveränitet som Krasner förklarat (Gnoinska, 2010:294).
Gyllene regler lakemedel

Humanitära interventioner suveränitet

vissa länder följer sina egna intressen och tror på hård makt lösningar på internationella konflikter som ger de rätt att använda våld interventioner i deras länder, påtryckta och påtvingade av stormakterna, och de ställde sig bakom denna nya doktrin om staters suveränitet och icke-intervention.3 Utvecklingen fortsatte under kalla kriget i och med FN-stadgans inträde 1945.

Denna regel kan Staternas suveränitet och jurisdiktionskompetens kommer framför allt till uttryck i de  Det andra är det som kallas ”humanitär intervention”, en av FN:s säkerhetsråd beslutad intervention i länder där det råder ”hot mot freden,  Ny era av humanitär intervention enligt R2P. FN: s svar på Bosnien: Tvetydigt och inkonsekvent.
Grannskap engelska

regler risk brettspill
lennart evrell ica
stoppa invandringen
friskis och svettis göteborg turion
skolstart sundsvall ht 2021

I centrum för militära interventioner, humanitära eller inte, står oundvikligen staters suveränitet och synen på densamma, dels från staten eller staterna som intervenerar, men också från staten som är målet för interventionen.

Med humanitär intervention avses ofta en form av militärt ingripande från en eller flera medlemmar inom det internationella samfundet mot ett land som kränker sina invånares mänskliga rättigheter. Efter katastroferna på 1990-talet öppnades det en diskussion angående staternas suveränitet och FNs rätt att utför humanitära interventioner om mänskliga rättigheter kränks. Världens ledare röstade under 2005 enhälligt om ett visst accepterande kring ingripandet i en annan En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda sin egen befolkning. Begreppet står i konflikt med principen om alla staters suveränitet och var därför länge otänkbart.


En 24,0 cm lång fiolsträng har grundfrekvensen 480 hz. vilken är frekvensen för första övertonen_
vattensalamander som husdjur

Humanitära interventioner och legalitet Gustavsson, Marcus LU LAGF03 20162 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract Article 1(1) of the Charter of the United Nations states the main purpose of the United Nations, which is to maintain international peace and security.

För att förstå humanitära interven-tioners omstriddhet bör man förstå logiken bakom suveränitetsprincipen. Det motstånd som finns gentemot humanitära interventioner bygger ofta på att externa ingripanden rimmar illa med suveränitet, vilken i århundraden varit rättesnöret inom internationell politik.8 I och med bildandet av FN stärk- Enligt andra så innebar R2P en revolutionerande förändring i förhållandet mellan humanitär intervention och den nationella suveräniteten. Diskussionen om interventioner på humanitära grunder existerade överhuvudtaget inte för ett par decennier sedan och att FN nu deklarerade att man var villiga att delvis tumma på suveränitetsprincipen innebar ett klart skifte. Humanitära interventioner En teoriutvecklande studie. 1432 visningar uppladdat: 2006-01-01. Inactive member.