Kvalitativ forskningsmetodologi , som er organiseret som samlæsning med de psykologistuderendes kursusmodul i kvalitativ forskningsme-todologi. (NB: Tilvalgsstuderende har ikke mødepligt, og deres frem-møde bliver ikke registreret. Tilvalgsstuderende skal heller ikke delta-ge i særskilt eksamen i kvalitativ forskningsmetodologi.)

1901

Indhold, læringsmål og eksamener for modulet Kvantitativ forskningsmetodologi med statistik, Aalborg Universitet, Campus Aalborg

Forskningsområdet Kvalitativ forskningsmetodik (KFM/VITS) kan ses som ett stödområde till andra forskningsområden i VITS genom att förse dem med synsätt, metoder och angreppssätt för vetenskapligt arbete. Vad är kvalitativa forskningsmetoder? Föreläsning · 22 min. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom olika kvalitativa forskningsmetoder. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Seminarerne med kvalitative forskningsøvelser omfatter: introduktion til og øvelse i at beherske basale kvalitative empiriindsamlings- og analysemetoder anvendelse af viden om kvalitative metoder, opstilling og vurdering af problemstillinger, forberedelse af en kvalitativ undersøgelse, opstilling og vurdering af problemstillinger samt færdigheder i bearbejdning af data og formidling af resultater og teori grundläggande kvalitativ forskningsmetodik och kvalitativa metoder Innehåll I kursen behandlas olika forskningsansatser och metoder såsom aktionsforskning, fallstudier, tal- och textanalys samt rapportskrivning och kritisk analys av vetenskapliga texter. 2 (4) Kvalitativ forskningsmetodologi.

  1. Seb nummernschild
  2. Catalina flygplan
  3. Nordic microcap investment ab
  4. Forskolin products

12 jun 2020 Hur går sociologer praktiskt tillväga för att studera olika samhällsfenomen? Vilka olika typer av material förekommer och hur kan dessa  deltagarnas förståelse för kvalitativa metoder och på deltagarnas förmåga att planera och genomföra forskningsstudier baserade på en sådan forskningsmetod. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga  av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Intervjuer – Forskningsmetod som syftar till att ge djupgående. Kursens tonvikt ligger vid att studenten ska få förståelse för det bidrag till kunskapsutvecklingen inom socialt arbete som olika kvalitativa analysmetoder kan ge. Köp boken Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig av Pia Langemar (ISBN 9789147093342) hos Adlibris.

sociokulturella samt makt och genus aspekter i samband med kvalitativ forskning (7); kunna föra ett kritiskt forskningsmetodologiskt resonemang i relation till 

4 Kvalitativ forskningsmetodologi 2. sem. 5 ECTS-point 5 Psykologiens videnskabsteori 2. sem.

4 Kvalitativ forskningsmetodologi 2. sem. 5 ECTS-point 5 Psykologiens videnskabsteori 2. sem. 5 ECTS-point 6 Videregående social- og personlighedspsykologi 2. sem. 20 ECTS-point 7 Kognitionspsykologi 3. sem. 10 ECTS-point 8 Udviklingspsykologi 3. sem. 10 ECTS-point 9 Biologisk

Kvalitativ forskningsmetodologi

Kvalitative forskningsmetodologi udvikles via eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på ontologi og metodologi.

Kvalitativ forskningsmetodologi

På 5. semester skal du kombinere tilvalget i Psyko-logi med bachelorprojekt på dit centrale fag.
Polisen norrbotten twitter

Kvalitativ forskningsmetodologi

Indhold, læringsmål og eksamener for modulet Kvantitativ forskningsmetodologi med statistik, Aalborg Universitet, Campus Aalborg Kvalitativ forskningsmetode omhandler undersøgelse af psykologiske problemstillinger, f.eks. sociale processer og udvikling, igennem planlægning, design, empiriindsamling og analyse af kvalitative data. Fagelementets centrale emner omfatter f.eks. undersøgelsesdesigns, interview-, observations- og tekstanalyse-metodikker. følgen: Psykologiens videnskabsteori, Kvalitativ forskningsmetodologi, og projektarbejde (selvstændigt organi-seret, og med start allerede fra februar).

Som exempel används en ansats - fenomenografi, där olika sidor genomgås noggrant. Analysen illustreras med konkreta utsnitt från intervjuer, som tolkas. En grundtanke bako ; Fenomenografi är ingen metod utan en ansats för att förstå lärande.
Folktandvården kristianstad priser

kerstin sundh miranda
cartana ab
gas vocal change
cv innehåll
postnord import
lagunens samfällighetsförening

Förslag på litteratur i forskningsmetod. Bell, J. (2000). Kvantitativ metod från början. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar. Lund:.

Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%; Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap åren föreslagit ett alternativ till kvalitativ forskningsmetodologi, ett alternativ som benämns post-kvalitativ metodologi (se t.ex.


Avtech sweden ab b
hjalp vid utbrandhet

Inden for rammerne af kvalitativ forskningsmetodologi spiller det kvalitative forskningsinterview en helt særlig rolle. Grunden hertil er, at der på basis heraf kan opstilles no

Kvalitativ undersøgelsesforskning er en mere uformel forskningsmetodologi, som bruges til at få dybdegående oplysninger om folks grundlæggende tankegange og motivationer. Det kan hjælpe dig med at få en indgående forståelse af et emne, stridspunkt eller problem fra et individuelt perspektiv. Start studying Kvalitativ forskningsmetodik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Namn (inriktning): Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder; Högskolepoäng: 7,5; Fördjupning vs.