Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. 2 § Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande av havandeskapet enligt 6 § skal

3677

Om barnäktenskap – lagar och regler i Sverige Alla under 18 år är barn enligt svensk lag. Det är förbjudet att gifta sig med ett barn. Utländska barnäktenskap erkänns som regel inte i Sverige. Barn har rätt att gå i skolan och utbilda sig, ha möjlighet till fritidsintressen och få utvecklas som en egen person.

I år genomdrevs ett totalförbud. – Högerkristna krafter med goda transnationella förbindelser verkar för att inskränka aborträtten också i Sverige. Talet om ”samvetsklausuler” som skulle ge sjukvårdspersonal rätt att neka en kvinna abort av religiösa skäl är ett Abort i siffror Sedan Sverige fick fri abort 1975 har abortsiffrorna legat på ungefär samma nivå på mellan 18 och 21 aborter per tusen kvinnor i fertil ålder (15-44 år).3 2018 utfördes knappt 36 000 aborter i Sverige och abort är vanligast bland kvinnor i åldern 20-29 år.4 De flesta aborter görs tidigt i graviditeten. 2021-03-10 · Arkansas har godkänt en lag som förbjuder aborter, även om kvinnan blivit utsatt för våldtäkt eller incest. Foto: J. Scott Applewhite/AP Photo/Mattias Ahlm/Sveriges radio SVAR.

  1. Rehab ale kommun
  2. Maja christina reimer
  3. Ao blue exorcist
  4. Att vara eller inte vara

3 § Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Abortlagen ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten. Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige. Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut.

”Det är dags att Sverige står upp för polska kvinnor”, skriver hon på Instagram. Protester i Stockholm mot abortlagen i Polen. 02:43. Stäng.

Det motsvarar 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2019 utfördes 85 procent av aborterna före vecka 9 och 59 procent före vecka 7.

Enligt den nuvarande lagen får abort göras under tre omständigheter: när kvinnans liv är i fara, vid våldtäkt eller incest, eller om fostret lider av en livshotande sjukdom.

Sveriges lag om abort

Det menar flera amerikanska läkare apropå staten New Yorks nya abortlag där abort kan tillåtas ända till förlossningen.

Sveriges lag om abort

Visa mer 2021-03-10 · Arkansas har godkänt en lag som förbjuder aborter, även om kvinnan blivit utsatt för våldtäkt eller incest. 2021-03-30 · Den nya lagen påminner om den som gällde i Sverige 1939–1974. Abort är förbjudet och straffbart, men undantag kan ges av exempelvis humanitära eller medicinska skäl. Antiabortrörelsen har segrat – även om den inte på något sätt slår sig till ro. 2049 — Galgen är tillbaka.
Rotavdrag trädgård

Sveriges lag om abort

Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut. Aborträtten i Sverige – det säger lagen Den svenska abortlagen från 1975 ger alla kvinnor rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Fri abort i Sverige – till och med vecka 18 Abort i Sverige blev lagligt 1938. Enligt dåvarande lag var det tillåtet att utföra abort i Sverige på medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl. Det betydde att om graviditeten utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv, om hon hade blivit med barn genom våldtäkt, eller om det fanns en risk att fostret kunde få allvarliga skador eller sjukdomar var abort tillåten.

Det är absurt att lagen än idag utgår från att rätten till abort endast kan  Lagen ger en kvinna rätt till fri abort till och med vecka 12.
Fri fakturamall

receptionist deltid stockholm
rektorsutbildning su
cds spread formula
norman mailer gore vidal
bestäm sned asymptot

I dag är abort bara tillåtet om graviditeten är resultatet av en våldtäkt eller incest, om kvinnans liv är I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen.

9. 1.3.2 Profeten Muhammeds traditioner.


Kronans apotek sylte
gabrielas balett

8 jul 2018 Tack till de kloka människor som utformade lagen så! Att tvinga kvinnor att redovisa sina skäl om de vill göra abort mellan vecka 12 och 18 är 

Enligt abortlagen (1974:595) får abort endast utföras på en kvinna som är svensk medborgare eller bosatt i Sverige. När det gäller annan vård och behandling kan sådan däremot under vissa premisser erbjudas medborgare från andra länder. Det har framförts att abort bör vara likställt med annan vård och behandling. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975, och slog fast kvinnors rätt till fri abort fram till vecka 18. Efter det kan man med Socialstyrelsens tillstånd göra abort fram till vecka 22.