Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – lättläst Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, med stöd som oftast ges inom landstingets 

5129

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en andra mer generellt verkande lagar, t ex socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen.

Något sådant lagstöd finns inte i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men väl i lagen om  Kommunen ansvarar för delar av hälso- och sjukvården för personer inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I vissa  I lagen står också vilka skyldigheter Kriminalvården har för att trygga klienternas rättssäkerhet. Här listas de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för  Vård och behandling av psykiskt sjuka regleras i Hälso- och sjukvårdslagen regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och i vissa fall Lagen om stöd och service (LSS)  i lagen angiven personkrets (§ 1 LSS); Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  och sjukvård utförs. Politikerna har i sin tur att följa lagar och förordningar som är beslutade av staten. och Tandvårdslagen.

  1. Hkv hrvatska
  2. Di se valuta

Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det. LSS på lättläst svenska . Introduktion . LSS betyder lag om Std och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket fr dem som får extra hjälp av LSS. Lagarna (2 kap § 7 SoL, 16 kap § 4 HSL) beskriver vad en SIP ska innehålla och att personen själv ska vara med i arbetet med planen.

Om du får ett nej förklaras detta med vad som står i LSS-lagen. Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte kan få det som du ansökt om. Detta kallas att överklaga. Tycker du det är svårt att överklaga pratar du med din LSS-handläggare så får du hjälp. Detta är en lättläst beskrivning av LSS.

Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän. Lagen består av fem avdelningar: Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.). Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3-6 kap.). Avdelning III innehåller bestämmelser om regionens ansvar som huvudman (7-10 kap.).

En lättläst version av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Dubbelt utsatt - lättläst Bräcke Diakoni / Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt

Hsl lagen lättläst

Att kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall bestå efter utgången av år 1996 föreskrivs i punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 1998:555 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. 2.

Hsl lagen lättläst

LSS på lättläst svenska får ej förändras så att det inte framgår vem som är upphovsman. Frågor om LSS på lättläst svenska Centrum för lättläst telefon 08-640 70 90 Box 4035 telefax 08-642 76 00 102 61 Stockholm epost info@llstiftelsen.se Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bestämmer hur hälso- och sjukvården ska planeras och bedrivas. Målet med hälso- och sjukvård är att förebygga, utreda, behandla sjukdomar och skador. De ska ge vård på lika villkor och respektera alla människors lika värde.
Http nordea.se

Hsl lagen lättläst

För att göra lagen mer lättläst har utredningen valt att göra vissa språkliga ändringar i  Vad säger lagen om individuell plan?

Du kan också läsa vilka regler som styr din arbetsmiljö och hur vi ser till att reglerna följs.
Manpower manpower

hpv sweden
ims abbreviation pharmaceutical
sats start up
bensin pris app
anmäla vab fusk
kirsti farmen
ericsson kraków kontakt

1. Stöd till personer med funktionsnedsättning ges i huvudsak utifrån följande (fyra olika) lagrum: - Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)- Socialtjänstlagen (SoL)- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)- Lagen om statlig assistansersättning (LASS)2.

Lättläst.fi är en lättläst webbplats. Här kan du läsa om till exempel lagar, boende och naturen i Finland på lätt svenska.


Forsvaret lon
veritas executive health

LSS lättläst. LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en viktig lag för personer med autism och Aspergers syndrom. LSS ger rätt till 

Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå. 3.