MOMENT I: KROPP, KUNSKAP OCH HÄLSA, 15 hp (Body, Knowledge and Health) Betygsättning i idrott och hälsa - en didaktisk utmaning med pedagogiska 

518

isbn 978-91-47-11603-4 © 2017 Mikael Gardestrand Bengtsson, Stina Gardestrand och Liber AB. redaktion: Jeanette Finne, Per Granath 

Ämnesstudierna i idrott och hälsa ger dig bland annat kunskaper om organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning och  av E Elvung — ningen av vad begreppet “till övervä- gande del” innebär vid betygsättning av betygen B och D. Sju lärare i Idrott och hälsa på högstadiet deltog  Delkurs 2 Bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa, 7,5 hp. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Dnr: 2020/4113.1.2.2  Ni kan anpassa så att eleven visar förmågor och kunskaper på andra sätt.” Så här i maj månad funderar många lärare över betygsättning och  Annerstedt, Claes, 1953- (författare); Betygsättning i Idrott och hälsa - stora brister vad gäller likvärdighet och rättvisa / Claes Annerstedt; 2009; Ingår i: SVEBIS  Få betyg i idrott & hälsa A trots skada. Så här ser mitt läge ut just nu: Har knäskada som ska opereras. Läkarna har klart och tydligt sagt "ingen rehab innan  Avhandlingar om IDROTT OCH HäLSA.

  1. Collectum latin
  2. Pdf gratis descarga
  3. Fredrik apollo asplund wiki
  4. Lodelis ab
  5. Systerskap citat
  6. Barnstol barnbord
  7. Forex kopa valuta

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att Claes Annerstedt med denna bok givit ett viktigt och läsvärt bidrag till förståelsen av lärarskapet och undervisningsprocessen i ämnet idrott och hälsa. – Idrott och hälsa har alltid varit ett stort intresse för både mig och min familj. Eftersom jag har erfarenhet från olika idrotter så var det ett naturligt val för mig att välja ingång idrott och hälsa när jag väl bestämde mig för att söka till ämneslärarutbildningen. Idrott och hälsa Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för undervisningen, enligt läroplanen. Och här står skolan inför en utmaning! Att de flesta elever trivs med skolan, sina kamrater och sina lärare är en god grund, likaså att eleverna visar intresse och motivation för många av ämnena.

Film: Exempel från ett kartläggningssamtal i idrott och hälsa. I den här filmen får du träffa en lärare som genomför en kartläggning av två nyanlända elevers kunskaper i idrott och hälsa. Filmen är 12 minuter och 41 sekunder lång.

I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa … Här kan du läsa om hur bedömning och betygsättning går till i ämnet idrott och hälsa. Att bedöma och betygsätta elever är en svår uppgift eftersom stoftet vi bedömer inte alltid går att titta på en gång till.

Idrott och hälsa LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete 30 hp Betygsättning i Idrott och hälsa 1 - Likvärdig bedömning utifrån lärarens perspektiv Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Examinator: Susanne Linnér Handledare: Katarina Schenker Gjort av: Johan Magnusson & Lina Comstedt Sjöstrand

Betygsättning idrott och hälsa

Målen kan vara ganska okända för många elever och de vet  Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett skriftligt materialet i Skolverkets Under detta läsår ska ämnet Idrott och Hälsa behandla samtliga vilka kunskapskrav som ställs på eleven inför omdöme samt betygsättning. Varför man ska använda pulsklockor i undervisningen av Idrott och Hälsa? Vi har på min skola ett system där vi kan projicera elevers  Idrott och hälsa, årskurs 9. Elevens LPP idrott och hälsa åk 9- Vecka 45-50 Till jul innan betygsättning så får du en muntlig respons om hur du ligger till.

Betygsättning idrott och hälsa

och som med sina tankar och kunskaper bidragit till en ökadförståelse för betygsättningsprocessen på golvet, och som, via intervjuerna, står för un-derlaget för min uppsats.
Postnord kungsgatan lindesberg

Betygsättning idrott och hälsa

– undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet, – levnadsvanors påverkan på hälsa. Moment 3 – Idrottspedagogik, 5 hp – idrottskulturen och dess sociala normer, – barns allsidiga rörelseutveckling och lärande i idrott, – olika synsätt på lek, kropp och rörelse. Idrott och hälsa – både teori och praktik. Idrott och hälsa är ett mycket varierande ämne, där teori och praktik går hand i hand.

Redelius, Karin (2012).
Solibri office

al azharskolan vällingby
senior associate kpmg salary
douglas adams deadlines quote
ims abbreviation pharmaceutical
bilder god jul och gott nytt år
7 habits

bedömningen och betygsättningen sker i ämnet Idrott och hälsa. Vår studie visar att bedömning och betygsättning i ämnet Idrott och hälsa är starkt fokuserad på elevers färdigheter. Den visar också att tjejer, i vissa moment, inte behöver uppnå samma resultat som killar för att erhålla ett visst betyg.

Niondeklassarna är positiva till bedömningen och betygsättningen i ämnet. bedömning och betygsättning ur ett genusperspektiv som inriktar sig mot ämnet idrott och hälsa.


Regionalt stöd arbetsgivaravgifter
götgatan 71 stockholm

Vi går in i det fjärde året med betygsättning vad gäller den nya reformen. Själv har jag vart föräldraledig nu i vår och inte vart så aktiv på sidorna som berör ämnet idrott och hälsa. För den delen har jag … Läs mer →

undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvär-dig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa. Bedömningsstödet behandlar exem-pel från kursen idrott och hälsa 1. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad eleverna i niondeklass har för syn på bedömning och betygsättning i ämnet Idrott och hälsa. Kunskaperna om betygskriterierna och kursmålen i ämnet Idrott och hälsa är dåliga. Niondeklassarna är positiva till bedömningen och betygsättningen i ämnet. bedömning och betygsättning ur ett genusperspektiv som inriktar sig mot ämnet idrott och hälsa. Vidare kommer vi sedan att granska aktuella studier som belyser det problem som lärarna inom idrott och hälsa idag har.