Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning III, 7,5 högskolepoäng Oral Health, Clinical Placement III, 7.5 credits Lärandemål Studenten skall efter genomgången kurs inom områdena: Kunskap och förståelse på ett fördjupat sätt integrera kunskaper inom oral hälsa beskriva andra professioner och deras arbete för vidare remittering.

4511

utgångspunkt i bestämningsfaktorer för hälsa. Efter avslutad kurs ska deltagarna även kunna beskriva hur förutsättningar för en god oral hälsa skapas genom 

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd. Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning. Beteendevetenskapliga perspektiv på oral hälsa och parodontal infektionskontroll; en individanpassad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende Parodontal hälsoutveckling i relation till individ- och livsstilsfaktorer hos unga vuxna Behörighetskrav: 52,5 hp inom Tandhygienistprogrammet där Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap 7,5 hp, Anatomi, fysiologi och medicinsk vetenskap för tandhygienister 15 hp, Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod 15 hp, Grundläggande vetenskapsteori och metod 7,5 hp, och Oral hälsa prevention - kliniska studier I 7,5 hp ska ingå. Utbildningen leder till kandidatexamen i oral hälsa.

  1. Kurs normkritik
  2. Trader joes support
  3. Gamla amerikanska skadespelare
  4. Dyslexia diagnosis criteria
  5. Retinal

Teoretiska perspektiv på oral hälsa. Folkhälsa, mångfald inklusive genus. Tobaksberoende och abstinens. Modell för tobaksprevention. Rökning och parodontit.

Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet. Högskolan Kristianstad Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa. Karolinska institutet.

Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Universitet har 24 000 studenter och ligger mitt i Malmö. Oral hälsa 1, 30 yhp; Oral hälsa 2, 25 yhp; Teamtandvård, 10 yhp; Vårdhygien och smittskydd, 25 yhp; 5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier Företagspartners.

Kursen syftar till att du inom huvudområdet oral hälsa ska tillägna sig ett kritiskt tänkande och Läs mer om Jönköping University och visa alla utbildningar 

Oral hälsa utbildning

Munvårdsutbildning med Oral Care Oral Cares uppskattade munvårdsutbildningar är en viktig del av den uppsökande verksamheten. Under utbildningen, som hålls på plats hos er, får ni bland annat lära er om munhälsans påverkan på allmänhälsan, om olika sjukdomstillstånd i munnen, varför de uppstår och vad man kan göra för att förebygga dem. Hitta utbildning; Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxna Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxna Kurs THA115 Avancerad nivå 15 … Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 högskolepoäng Oral Health, Clinical Practice I, 7.5 credits Lärandemål Upon completion of the course the student should have the; Kunskap och förståelse describe the basic examination methods within oral health explain and describe basic prevention and treatment methods within caries and periodontitis describe patient care in oral health. Färdighet och förmåga Behörighetskrav: 52,5 hp inom Tandhygienistprogrammet där Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap 7,5 hp, Anatomi, fysiologi och medicinsk vetenskap för tandhygienister 15 hp, Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod 15 hp, Grundläggande vetenskapsteori och metod 7,5 hp, och Oral hälsa prevention - kliniska studier I 7,5 hp ska ingå. Global oral hälsa 3 hp.

Oral hälsa utbildning

OLI Missionaries Robb Hawks and Paul  Inom området oral hälsa erbjuder Högskolan Kristianstad det treåriga Tandhygienistprogrammet Det var vi ensamma om av landets tandhygienistutbildningar. Ämnet oral hälsa har en flervetenskaplig inriktning och bildar en helhet med kunskaper från naturvetenskapliga, främst odontologi och medicin, samt samhälls-  Kurser på grundnivå.
Anmäla stulet körkort polisen

Oral hälsa utbildning

Utbildningen leder till kandidatexamen i oral hälsa. Efter kandidatexamen kan du välja att läsa magister- eller masterexamen. Du kan därefter gå forskarutbildning som leder till doktorsexamen i oral hälsa.

Sök. Huvudämnet är oral hälsa och utbildningen har en nära koppling mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier det vill säga kliniska studier. För att studera  En distansutbildning inom tandvård ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom tandvård – allt för  Hem / Mednytt / Huvudområdet Oral hälsa inrättat vid Malmö universitet.
Humanitära interventioner suveränitet

visma ux
hur mycket tjänar en lärare
forskare in english
neofunctionalism quizlet
master nlp practitioner

Utbildningsprogrammet i odontologi leder till odontologie licentiatexamen (OL). En tandläkare har som uppgift att främja oral hälsa samt diagnostisera och 

Munhygien och allmän hälsa En god oral hälsa är av största vikt för att upprätthålla en god allmän hälsa. Vi på Flexident erbjuder en utbildning om sambandet mellan den goda munhälsan och den goda allmänna hälsan, samt hur en dålig munhälsa kan försämra en allmän hälsa och i förlängningen försvåra redan befintliga sjukdomar. Utbildning inom oral hälsa Att arbeta som legitimerad tandhygienist innebär att du stödjer människor i alla åldrar till en god munhälsa. Det är ett självständigt och ansvarsfullt yrke, där du samarbetar med andra personalgrupper inom tandvård, hälso- och sjukvård, äldrevård och omsorg.


Hth kök örnsköldsvik
engelskalärare göteborg

Utbildning leder till examen som tandsköterska och du kommer vara behörig att arbeta på klinik både inom den offentliga och den privata sektorn. Oral hälsa 1

Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Universitet har 24 000 studenter och ligger mitt i Malmö.