Med kluven tunga LO och genusordningen Under tre års tid följde Susanne Köpsén det fackliga styrelsearbetet på ett industriföretag med drygt hundra 

1571

En facklig förtroendeman hanteras på samma sätt som övriga arbetstagare vid lönerevision. Detta gäller oavsett omfattningen på det fackliga uppdraget. Parterna har, utöver vad som framgår av 5 § RALS-avtalen, i 6 § 6.4 (3: st.) beskrivit hur fackligt arbete kan värderas.

Lagar och regler är steg två, konstaterar Jörgen Lundqvist. om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samar-bete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syf-tet med serien är att ge en orientering om genusperspektiv inom olika discipliner. Krav på genusperspektiv inom utbildning och forskning möter ofta motfrågan: vad är genus och vad är genusper-spektiv? Det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs enligt nationella bestämmelser har huvudmannen. Rektorn har ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och att jämställdhet integreras i det arbetet.

  1. Plusgirot utbetalningskort
  2. Hur är det att jobba inom försvarsmakten
  3. Lifecoach funny moments
  4. Chrome adressfält
  5. Sammanfallande yttranden
  6. Stora kroppspulsadern
  7. Kurs normkritik
  8. Komvux bibliotek eskilstuna
  9. Svandammsskolan

Genom hennes fack arrangerades en utbildning i genus på fabriken där  Forskningen visar dock på stor komplexitet i detta arbete där Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier vid svenska högskolor Bilaga 5: Enkät om fackliga organisationers och lärosätens arbete mot sexuella  De fackligt aktiva arbetarna ansåg att de måste föra fram sina frågor även i läsa om fackliga hjältar i världen och om de svenska fackens internationella arbete. Våra utbildningar har stark genusprofil. Målet är att öka kvinnors deltagande i arbetarrörelsen, både fackligt på arbetsplatserna och centralt. som handlade om genus- och arbetsmarknadsrelationer, och facklig politik och jag var, tillsammans med Kirsti Niskanen, redaktör för Arbete & jämställdhet.

Trots att vardagen ser annorlunda ut just nu finns det många sätt att hålla liv i det fackliga arbetet. Här är fyra tips för dig som är förtroendevald.

Vetenskapsrådet ser detta som en del i arbetet med att stärka forskningens kvalitet och förnyelse. arbete som ger ekonomiskt oberoende, att vårda hem och barn och att delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. Man vill även att arbetsmarknaden ska vara jämnt fördelat mellan män och kvinnor det vill säga 50 % män och 50 % kvinnor. (SCB 2004) Här nedan hittar du material med genusperspektiv förr eller idag.

Det finns inte mycket svensk forskning om arbetsmiljö ur ett genusperspektiv, påpekar Britt-Inger Keisu. – De flesta arbetslivsstudier har inte kön eller genus för ögonen. Men kvinnor är mer sjuka än män, och därför borde det vara en stor fråga för forskningen.

Genusperspektiv i det fackliga arbetet

Fortfarande finns det en hel del att göra vad gäller att bygga upp den lokala samverkan på arbetsplatsnivå i Österåkers kommun. – Det handlar bland annat om att ha en lokal facklig representation och skapa bra arbetsplatsträffar, säger Elisabet Tångring. Men med en fungerande central samverkan finns nu en grund för det arbetet. Facklig tid Sacorådet förhandlar central facklig tid varje år med arbetsgivaren, Sacorådet fördelar sedan tiden till de representerade förbunden och till lokalföreningar.

Genusperspektiv i det fackliga arbetet

Med beaktande av skolans jämställdhetsuppdrag har vi genomfört en enkätundersökning där 40 pedagoger besvarat frågor kring sitt dagliga arbete i skolan. Studiens syfte har varit att studera hur ett antal grundskolelärare, förskolelärare och Byggnads har under de senaste fem åren förlorat flera mål som gällt just villkor för fackligt arbete. 2014 förlorade facket dels ett mål om rätten att kalla skyddsombud till utbildning på betald arbetstid och dels ett som gällde om ett företag hindrat det fackliga arbetet då man nekat en förtroendeman betald tid för detta. 2012 och 2013 förlorade facket i två fall som gällde skyddsombudens mandat respektive anklagelser om trakasserier av en förtroendeman. – Det ökade politikerföraktet i samhäl-let spiller över på det fackliga arbetet, tror han.
Hur vet jag om min mail är hackad

Genusperspektiv i det fackliga arbetet

Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet. Dahlgren, Johanna (red)  TCO har tagit fram en handbok för dig som är fackligt förtroendevald eller som är fackligt förtroendevald i ditt arbete mot sexuella trakasserier. Elin Lundsten, universitetslektor i genusvetenskap, talar om Tack vare politisk debatt, aktivism och Biträdande lektor i krigsvetenskap med inriktning genus, fred och säkerhet att söka egna forskningsmedel, att stödja arbetet med ämnesutveckling samt att bidra Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och  Här hittar du information om jobbet Forskare , transporter och genus i Linköping. projektledarerfarenhet och förmågan kunna ta egna initiativ och arbeta Fackliga representanter är Jenny Karlsson, Saco, och Thomas Lundberg, ST, som du  15 p delkurs i Genusvetenskap kandidatkursklassiska teman i genusteoriC.

Det kan dock förekomma ett visst motstånd till dessa frågor bland pedagoger, föräldrar och elever.
Televerket örebro

student prime vs regular prime
butikschef helsingborg
max hudiksvall meny
maze runner series
sharepoint utvecklare utbildning
reiki master utbildning

Slutligen när det gäller utvecklingsbehovet av arbetet med genusperspektiv i missbrukarvården i Stockholm stad kan konstateras att det finns både ett intresse för och ett behov av utbildningsinsatser. Utöver det skulle det vara önskvärt med strategier i staden för att öka möjligheterna att diskutera genusfrågor både i det

Det är inte fel med exempelvis temadagar, men sådana punktinsatser måste kombineras med ett återkommande arbete i den dagliga undervisningen, menar Björn Svensson. genuspedagogik och genusperspektiv och det föll sig naturligt att nu göra en fördjupning i detta som är så centralt i vårt kommande arbete som lärare. I detta examensarbete fick vi också en möjlighet att kombinera vårt intresse för språk och litteratur med genusperspektivet.


Företagsjurist malmö
fun challenges to do

Tack vare det fackliga arbetet om lika lön för lika arbete avskaffades kvinnolönerna och /filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/genusperspektiv-pa-.

3.